آموزش ثبت نام و کار با صرافی کوکوین Kucoin

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

آموزش ثبت نام و کار با صرافی کوکوین Kucoin

0
رایگان!

آموزش کاربردی ارز دیجیتال (حرفه ای)

بدون امتیاز 0 رای
10,000,000 تومان

در این دوره چه آموزشی داده می شود؟ در ترم جاری سعی کرده ایم مطالب حرفه ای تر مثل تکنیک…

26
10,000,000 تومان

آموزش کاربردی ارزهای دیجیتال(مقدماتی )

بدون امتیاز 0 رای
6,000,000 تومان

در این دوره چه آموزشی داده می شود؟ در این دوره سعی کردیم مطالب را به گونه ای بیان کنیم…

50
6,000,000 تومان

آموزش کاربردی ارزهای دیجیتال(نیمه حرفه ای)

بدون امتیاز 0 رای
8,000,000 تومان

در این دوره چه آموزشی داده می شود؟ در این سطح از دوره ابتداشروع به مرور کلی از مطالب ترم…

28
8,000,000 تومان

استراتژی کاربردی برای تشخیص نقاط حمایت و مقاومت در چارت

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

آموزش ثبت نام و کار با صرافی کوکوین Kucoin

0
رایگان!

معجزه EMA 100

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

آموزش ثبت نام و کار با صرافی کوکوین Kucoin

0
رایگان!
0
4,000,000 تومان
0
5,000,000 تومان