آموزش کاربردی ارز دیجیتال (حرفه ای)

بدون امتیاز 0 رای
10,000,000 تومان

در این دوره چه آموزشی داده می شود؟ در ترم جاری سعی کرده ایم مطالب حرفه ای تر مثل تکنیک…

26
10,000,000 تومان

آموزش کاربردی ارزهای دیجیتال(مقدماتی )

بدون امتیاز 0 رای
6,000,000 تومان

در این دوره چه آموزشی داده می شود؟ در این دوره سعی کردیم مطالب را به گونه ای بیان کنیم…

50
6,000,000 تومان

آموزش کاربردی ارزهای دیجیتال(نیمه حرفه ای)

بدون امتیاز 0 رای
8,000,000 تومان

در این دوره چه آموزشی داده می شود؟ در این سطح از دوره ابتداشروع به مرور کلی از مطالب ترم…

28
8,000,000 تومان