آموزش کاربردی ارزهای دیجیتال(نیمه حرفه ای)

بدون امتیاز 0 رای
8,000,000 تومان

در این دوره چه آموزشی داده می شود؟ در این سطح از دوره ابتداشروع به مرور کلی از مطالب ترم…

28
8,000,000 تومان